Administrativní a průmyslové budovy

 kancelaria s IQRC zariadenim

IQRC PRO ADMINISTRATIVNÍ A PRŮMYSLOVÉ BUDOVY

Vytápění podle pracovní doby zaměstnanců

  • Regulace teploty v kancelářích a provozech podle pracovní doby zaměstnanců
  • Monitorování aktuálních teplot v celé budově
  • Centrální ovládání regulace vytápění přes PC a software IQRC. I vzdáleně - prostřednictvím internetu
  • Nastavení požadovaných teplot pro kanceláře, chodby, zasedací místnosti individuálně, s přihlédnutím k doporučeným hygienickým normám
  • Zaměstnanci v kanceláři mají možnost dočasně si změnit centrálně nastavenou teplotu prostřednictvím regulační jednotky. Závisí jen na správci systému IQRC, jestli to umožní a v jakém rozsahu

Bezdrátový systém IQRC zajišťuje správcům administrativních a průmyslových budov možnost regulovat teplotu kanceláří a provozů na základě pracovní doby. Centrální systém regulace vytápění umožní nastavovat požadované teploty pro všechny místnosti, osazené prvky IQRC. Např. 22 ° C v pracovní době, 19 ° C po pracovní době, v noci, přes víkend. Pro každou místnost individuálně - jiná teplota, jiný den v týdnu, jiná pracovní doba a pod. Poskytuje zároveň nepřetržité monitorování aktuálních teplot v celé budově, včetně ukládání historie.

Údaje o dosažených a nastavených teplotách v jednotlivých místnostech se ukládají v centrální řídící jednotce. Zpracováním shromážděných údajů může správce budovy získat cenné informace o hospodaření s teplem.